מאילו חומרים עושים סתימות ואיזה חומר עדיף על פני אחרים?